WATERSTOF TANKEN IN DORDRECHT

Na jaren van overleg en netwerken was het zover. Vrijdag 26 mei was de plaatsing van de waterstoftank een feit; een cruciaal moment voor de bouw van het eerste waterstoftankstation in de Drechtsteden. Het waterstoftankstation in Dordrecht is landelijk uniek en wordt in september officieel geopend. Bij IMC zijn we als subsidie- en organisatieadviseurs, trots hieraan bij te dragen.

Het is een project waarin veel partijen elkaar uiteindelijk hebben gevonden; dat ging bepaald niet vanzelf. Het Regionale Waterstof Innovatietafel Netwerk Drechtsteden speelde een belangrijke rol. Dit waterstoftankstation is een van de eerste in Nederland en vormt in de Drechtsteden weer een belangrijke groene stap bij het benutten van de kansen die de waterstof economie biedt. Op het vlak van duurzame mobiliteit wordt hard gewerkt aan het visiedocument “100% Duurzame Mobiliteit Drechtsteden”, het station is uiteraard een randvoorwaarde voor de realisatie van de plannen! Subsidieregelingen als DKTI en Benefic blijven essentieel voor dit soort initiatieven; met elkaar regelen we dat hier in de regio!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Roland van de Graaf, managing partner bij IMC r.vd.graaf@imcosa.nl in Sliedrecht www.imcosa.nl