Directie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van IenW bezoekt H2 Innovatietafelnetwerk

Op woensdag 21 september jl. bracht een 6-koppige delegatie van de Directie Duurzame Mobiliteit van het Ministerie van IenW een bezoek aan een afvaardiging van het H2 Innovatietafelnetwerk. De delegatie, onder aanvoering van Directeur Petrouschka Werther, reisde duurzaam met de trein vanuit Den Haag naar station Dordrecht waar zij door twee waterstofauto’s van de firma Berkman werd opgewacht en vervoerd naar het H2 tankstation in aanbouw van BP van Twist. Na een korte kennismaking met de daar al aanwezige overige genodigden en een toelichting op de bouwwerkzaamheden werd het werkbezoek voortgezet bij Stroomlijn.

Waar staan we en wat hebben we nodig om het H2 Fieldlab te verder te kunnen ontwikkelen? Die twee vragen stonden centraal en werden toegelicht met korte presentaties van Lisette de Lijster de Raadt van Stroomlijn en ondernemers Ian van der Jagt, Albert Haak en Bas Hollemans. Ook wethouder Ton Spek van Sliedrecht en Wico van Helden namens de innovatietafel activiteiten van Werkgevers Drechtsteden leverden een bijdrage. Jan Akerboom en Roland van de Graaf sloten af met een businesscase, waarmee een indicatie werd afgegeven voor een benodigde investering.

Directeur Werther gaf in haar dankwoord aan dat het voor hen een zeer waardevol bezoek was geweest. Verrast door wat er allemaal al is gerealiseerd en onder de indruk van de saamhorigheid, samenwerking en vooral daadkracht van het H2 Innovatietafelnetwerk. Ze vond het mooi dat zij met ‘doeners’ aan tafel zat, die hun nek durven uit te steken. Zij zegde toe dat er wat haar betreft vervolgcontacten komen.

Op de foto’s:

  • Ton Spek over Green Valley in Sliedrecht
  • Lisette de Lijster de Raadt overhandigd een exemplaar van de Fieldlab praatplaat aan Petrouschka Werther.