Initiatief voor productie van groene waterstof omarmd door werkgevers en gemeente Sliedrecht

SLIEDRECHT, 11 april 2022 – De eerste innovatietafel waterstof electrolyse is vandaag gestart met een drukbezochte bijeenkomst in de Lockhorst. Op initiatief van Werkgevers Drechtsteden en in het bijzijn van Ton Spek, wethouder duurzaamheid in Sliedrecht hebben een 25-tal ondernemers, de omgevingsdienst , de provincie en de gemeente Sliedrecht het initiatief ondertekend.

Werkgevers Drechtsteden stimuleert innovatie en economische bedrijvigheid in de Drechtsteden. De energietransitie en waterstof zijn de belangrijke speerpunten. Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, onderstreept het belang van waterstof electrolyse. En geeft aan dat het belangrijk is om daar gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

Groene waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie voor industrie en transport. Het aardgasvrij maken van productieprocessen is met waterstof technisch goed mogelijk en levert een enorme CO2 besparing op. Waterstof wordt daarbij ook gezien als één van de alternatieven om een overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit in op te slaan.

Het belang van waterstof en het stimuleren van innovatieve technieken is door de gemeenteraad van Sliedrecht nadrukkelijk benoemd bij vaststelling van de regionale energiestrategie (RES 2021). Daarom ondersteunt de wethouder Spek dit initiatief dan ook: “Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de energietransitie. Als het Sliedrechtse bedrijfsleven wil investeren in de productie en toepassing van innovaties in groene waterstof, dan word ik daar als wethouder duurzaamheid enthousiast van en is dit een mooi voorbeeld van de koplopers positie die we met Smart Delta Drechtsteden willen realiseren.”

Het bijzondere van dit initiatief is dat de lokale productie van groene waterstof door een waterstof electrolyser direct gekoppeld wordt aan de vraag naar waterstof bij afnemers. Dat is ook de reden dat Cérélia Netherlands in Sliedrecht en Sonneveld bakkerijgrondstoffen in Papendrecht deel uitmaken van deze innovatietafel waterstof electrolyse. Beide bedrijven, die deel uitmaken van het bedrijvencluster aan de zuidzijde van Sliedrecht en Papendrecht, verbruiken veel gas bij hun productie en zien waterstof als geschikt alternatief. Door deel te nemen in de innovatietafel willen zij de productieprocessen sneller verduurzamen en mee ontwikkelen aan een haalbare oplossing.