Distributie weg- en watertransport

Wanneer de regionale groeiagenda spreekt over de belangrijke thema’s ‘bereikbaarheid’ en ‘energietransitie’ komen op het snijvlak daarvan mobiliteit en waterstof (H2) samen, zowel over weg als water.

De groei van de regio in de komende jaren en daarmee gepaard gaande behoefte aan goede ontsluiting vraagt immers om slimme, toekomstbestendige vervoersoplossingen die, vanuit de opgave zero emissie in 2030, ook duurzaam zijn. De regio Drechtsteden laat zien dat deze ambities door het bundelen van kennis en krachten waargemaakt worden.

Projecten:

H2 Tankstations
Binnen de regio zijn maar liefst 5 H2 tankstations in ontwikkeling, waarvan ondernemer DB Energy de 1e in december 2023 langs de A16 heeft geopend. Erg belangrijk, omdat het wagenpark van H2 personen- en vrachtauto’s groeit wanneer er voldoende vulpunten voor deze alternatieve brandstof goed bereikbaar zijn. De eerste waterstofauto’s rijden overigens al door de regio dus de markt is er klaar voor.

H2 Personenbus
Stroomlijn, dat het doelgroepenvervoer binnen de regio verzorgt, neemt in Q1 van 2023 de eerste H2 personenbus in gebruik. Dit gebeurt gelijktijdig met de opening van het vernieuwde tankstation van Van Twist aan de Laan der Verenigde Naties in Dordrecht opent waar H2 verkrijgbaar is. Een project dat is gerealiseerd in nauwe samenwerking met verschillende partners als o.a. Werkgevers Drechtsteden, Smart Delta Drechtsteden, Hyvia e.a.

Flowmeters
Voor het meten van de afgifte van waterstof heeft Krohne Altometer een speciaal daarvoor bestemde flowmeter ontwikkeld, die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de H2 tankstations.

H2 Fieldlab
In het Smart Delta Drechtsteden Fieldlab vindt kennisontwikkeling en -deling plaats. Een ‘learning by doing center’ waar partijen met elkaar de mogelijkheden voor de toepassing van waterstof onderzoeken en uitvoeren. Dit voor iedereen toegankelijke Fieldlab is in samenwerking met de leden van het H2 Innovatietafelnetwerk tot stand gekomen.

Overig
Diverse projecten op maritiem gebied, echter zijn deze onderwerp aan andere innovatietafels.