€ 9 Miljard voor waterstof in Nederland

Bron: Rijksoverheid

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft aangekondigd dat Nederland zowel de import van waterstof als de binnenlandse productie ervan fors gaat vergroten. Het kabinet trekt een aanzienlijk bedrag uit om deze ambitieuze doelen te realiseren en de CO2-doelstellingen te halen. Waterstof wordt gezien als een onmisbare factor voor het behalen van deze doelen. Om het gebruik van waterstof in de industrie en het vervoer te stimuleren, zal de overheid zowel subsidies als verplichtingen inzetten.

Het kabinet wil dat de industrie steeds meer hernieuwbare waterstof gaat gebruiken, zelfs voordat er binnen de Europese Unie overeenstemming is bereikt over bindende waterstofdoelen. Daarnaast verkent het ministerie de mogelijkheid om subsidies in te voeren voor waterstofgebruikers, zodat zij de kosten voor ombouw van installaties of het gebruik van hernieuwbare waterstof kunnen dekken. Op deze manier wil het kabinet de investeringen in hernieuwbare waterstof aantrekkelijker maken en de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen. Lees meer over dit besluit op de website van de Rijksoverheid.

IMC is een landelijk werkend adviesbedrijf met ruime ervaring op het vlak van Europese, Nederlandse, provinciale en regionale subsidies (inclusief financiële en fiscale regelingen) voor onder meer R&D, innovatie, buitenland, personeel en financiering. IMC – Stationspark 625 – 3364 DA Sliedrecht – 0184-496807 – www.imcosa.nl

Wil je meer weten over waterstof subsidies? Neem contact op met Mark Rijbroek (m.rijbroek@imcosa.nl) of Roland van de Graaf (r.vd.graaf@imcosa.nl) om de mogelijkheden voor de subsidie van een project te bespreken. Telefonisch zijn zij bereikbaar via 0184 – 496807